My Hero Academia Characters

Rating: 3 out of 5.

My Hero Academia Characters Names

My Hero Academia Characters List All My Hero Academia Characters Names Are Listed Below Including The Villains.

U.A. High School Staff

 • U.A. High School Staff
  • Nezu (Principal)
  • Recovery Girl (Nurse)
  • Lunch Rush (Chef)
  • Thirteen (Rescue Training Specialist)
  • Hound Dog (Guidance Counselor)

U.A. High School Teachers

 • U.A. High School Teachers
  • All Might (Heroics Teacher)Eraser Head (Class 1-A Homeroom Teacher)Ectoplasm (Mathematics Teacher)Present Mic (English Teacher)Cementoss (Modern Literature Teacher)
  • Midnight (Modern Hero Art History Teacher, Deceased)
  • Vlad King (Class 1-B Homeroom Teacher)
  • Snipe (Heroics Teacher)
  • Gran Torino (Homeroom Teacher)
  • Power Loader
Anime  Cute Anime Girls

U.A. High School Students

My Hero Academia U.A. High School Students List.

U.A. High School Students Class 1-A

 • U.A. High School Students Class 1-A
  1. Seat No. 1 – Yuga Aoyama
  2. Seat No. 2 – Mina Ashido
  3. Seat No. 3 – Tsuyu Asui
  4. Seat No. 4 – Tenya Ida (Class Representative)
  5. Seat No. 5 – Ochaco Uraraka
  6. Seat No. 6 – Mashirao Ojiro
  7. Seat No. 7 – Denki Kaminari
  8. Seat No. 8 – Eijiro Kirishima
  9. Seat No. 9 – Koji Koda
  10. Seat No. 10 – Rikido Sato
  11. Seat No. 11 – Mezo Shoji
  12. Seat No. 12 – Kyoka Jiro
  13. Seat No. 13 – Hanta Sero
  14. Seat No. 14 – Fumikage Tokoyami
  15. Seat No. 15 – Shoto Todoroki
  16. Seat No. 16 – Toru Hagakure
  17. Seat No. 17 – Katsuki Bakugo
  18. Seat No. 18 – Izuku Midoriya
  19. Seat No. 19 – Minoru Mineta
  20. Seat No. 20 – Momo Yaoyorozu (Class Vice Representative)

U.A. High School Students Class 1-B

 • U.A. High School Students Class 1-B
  1. Seat No. 1 – Yosetsu Awase
  2. Seat No. 2 – Sen Kaibara
  3. Seat No. 3 – Togaru Kamakiri
  4. Seat No. 4 – Shihai Kuroiro
  5. Seat No. 5 – Itsuka Kendo (Class Representative)
  6. Seat No. 6 – Yui Kodai
  7. Seat No. 7 – Kinoko Komori
  8. Seat No. 8 – Ibara Shiozaki
  9. Seat No. 9 – Jurota Shishida
  10. Seat No. 10 – Nirengeki Shoda (Class Vice Representative)
  11. Seat No. 11 – Pony Tsunotori
  12. Seat No. 12 – Kosei Tsuburaba
  13. Seat No. 13 – Tetsutetsu Tetsutetsu
  14. Seat No. 14 – Setsuna Tokage
  15. Seat No. 15 – Manga Fukidashi
  16. Seat No. 16 – Juzo Honenuki
  17. Seat No. 17 – Kojiro Bondo
  18. Seat No. 18 – Neito Monoma
  19. Seat No. 19 – Reiko Yanagi
  20. Seat No. 20 – Hiryu Rin
Anime  English Dub Anime

The Big 3

 • The Big 3
  1. Mirio Togata (Class 3-B)
  2. Nejire Hado (Class 3-A)
  3. Tamaki Amajiki (Class 3-A)

Pro Heroes

 • Pro Heroes
  1. No. 1 Hero – Enji Todoroki (Endeavor)
  2. No. 2 Hero – Keigo Takami (Hawks)
  3. No. 3 Hero – Tsunagu Hakamada (Best Jeanist)
  4. No. 4 Hero – Shinya Kamihara (Edgeshot)
  5. No. 5 Hero – Rumi Usagiyama (Mirko)
  6. No. 7 Hero – Shinji Nishiya (Kamui Woods)
  7. No. 8 Hero – Susugu Mitarai (Wash)
  8. No. 10 Hero – Ryuko Tatsuma (Ryukyu)
  9. No. 12 Hero – Kugo Sakamata (Gang Orca)
  10. No. 13 Hero – Shishido
  11. No. 23 Hero – Yu Takeyama (Mt. Lady)
  12. No. 58 Hero – Taishiro Toyomitsu (Fat Gum)
  13. No. 222 Hero – Masaki Mizushima (Manual)
  14. No. 411 Hero – Shino Sosaki (Mandalay)
  15. No. 411 Hero – Ryuko Tsuchikawa (Pixie-Bob)
  16. No. 411 Hero – Yawara Chatora (Tiger)
  17. Ken Ishiyama (Cementoss)
  18. Juzo Moashi (Centipeder)
  19. Shota Aizawa (Eraser Head)
  20. Air Jet
  21. Backdraft
  22. Crimson Riot
  23. Ectoplasm
  24. Fourth Kind
  25. Sorahiko Torino (Gran Torino)
  26. Gunhead
  27. Ryo Inui (Hound Dog)
  28. Kesagiri Man
  29. Lunch Rush
  30. Mr (Mr. Brave)
  31. Nezu (Mr. Principal)
  32. Emi Fukukado (Ms. Joke)
  33. Higari Maijima (Power Loader)
  34. Hizashi Yamada (Present Mic)
  35. Ken Takagi (Rock Lock)
  36. Selkie
  37. Slugger
  38. Snipe
  39. Takeshita
  40. The Fly
  41. Thirteen
  42. Uwabami
  43. Sekijiro Kan (Vlad King)
Anime  All Might

My Hero Academia Characters Villains

My Hero Academia Villains Characters List.

Main Series Villains

 • Main Series Villains
  1. Toxic Chainsaw
   • Unknown Status
  2. Giant Villain
   • D-Rank Villain
  3. Sludge Villain
   • D-Rank Villain
  4. Habit Headgear
   • C-Rank Villain
  5. Chizome Akaguro (Stain)
   • A-Rank Villain
  6. Danjuro Tobita (Gentle Criminal)
   • C-Rank Villain
  7. Manami Aiba (La Brava)
   • C-Rank Villain